Nové Město na Moravě - rozpočet Mateřská škola

Rozpočet 2022

Výnosy (návrh)

schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 0 Kč
Skutečnost 36 078 538 Kč

Výsledek hospodaření (návrh)

stav ke dni 30.11.2022

Náklady (návrh)

0 Kč schválený rozpočet
0 Kč Upravený rozpočet
34 150 944 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: -63 333 Kč
2011: 125 127 Kč
2010: 42 956 Kč
2009: 22 450 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy (návrh)
0 Kč
hlavní činnost: 36 384 904 Kč
doplňková činnost: 90 000 Kč
Stav ke dni 30.11.2022
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady (návrh)
0 Kč
hlavní činnost: 36 474 904 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Skutečné výnosy:
36 078 538 Kč (ke dni 30.11.2022)
Aktuální hospodaření:
1 927 594 Kč
Skutečné náklady:
34 150 944 Kč (ke dni 30.11.2022)