Nové Město na Moravě - rozpočet Mateřská škola

Rozpočet 2017

Výnosy

schválený rozpočet 22 365 500 Kč
Upravený rozpočet 22 681 348 Kč
Skutečnost 11 527 468 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 31.07.2017

Náklady

22 365 500 Kč schválený rozpočet
22 681 348 Kč Upravený rozpočet
10 354 009 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: -63 333 Kč
2011: 125 127 Kč
2010: 42 956 Kč
2009: 22 450 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
22 681 348 Kč
hlavní činnost: 22 544 348 Kč
doplňková činnost: 137 000 Kč
Stav ke dni 31.07.2017
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
22 681 348 Kč
hlavní činnost: 22 681 348 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Skutečné výnosy:
11 527 468 Kč (ke dni 31.07.2017)
Aktuální hospodaření:
1 173 459 Kč
Skutečné náklady:
10 354 009 Kč (ke dni 31.07.2017)