Nové Město na Moravě - rozpočet Mateřská škola

Rozpočet 2018

Výnosy

schválený rozpočet 25 022 539 Kč
Upravený rozpočet 25 022 539 Kč
Skutečnost 13 421 978 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.06.2018

Náklady

25 022 539 Kč schválený rozpočet
25 022 539 Kč Upravený rozpočet
12 996 300 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: -63 333 Kč
2011: 125 127 Kč
2010: 42 956 Kč
2009: 22 450 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
25 022 539 Kč
hlavní činnost: 24 937 539 Kč
doplňková činnost: 85 000 Kč
Stav ke dni 31.03.2018
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
25 022 539 Kč
hlavní činnost: 25 022 539 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Skutečné výnosy:
13 421 978 Kč (ke dni 30.06.2018)
Aktuální hospodaření:
425 678 Kč
Skutečné náklady:
12 996 300 Kč (ke dni 30.06.2018)